Startpagina
Wat is RT?
Leerproblemen
Onderzoek
Begeleiding
Leerlingen vinden
Tarieven
Praktijk
Contact
 

Intakegesprek
Het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken met ouders en kind, het leerprobleem te verkennen met behulp van informatie van ouders en het kind zelf, en de mogelijkheden van remedial teaching te bespreken. Het intakegesprek duurt ongeveer 1 uur en is kosteloos. Daarna kunt u beslissen of u uw kind door mij wilt laten onderzoeken en/of begeleiden.

Onderzoek
Het diagnostisch onderzoek kan meestal in twee sessies à 1,5 uur worden uitgevoerd en vergt dan analyse en uitwerking. Totaal kosten onderzoek: € 450,-

Diagnostisch onderzoeksverslag en handelingsplan
Het diagnostisch onderzoeks- en handelingsplan bestaat uit de anamnese, de resultaten uit de toetsing van hypothesen, een samenvatting en handelingsadviezen. Het maken van dit plan gebeurt nauwkeurig en uitgebreid. Ik bereken niet het daadwerkelijk aantal uren dat ik nodig heb. Totaal kosten diagnostisch onderzoeksverslag: € 180,-

Begeleiding in de praktijk
Een begeleidingssessie duurt een uur en omvat intensieve één-op-één begeleiding met taakgerichte en afwisselende vormen van remedial teaching. Totaalkosten begeleidingssessie (1 uur): € 45,-

Begeleiding op school
Een begeleidingssessie op school, onder schooltijd, duurt meestal korter dan een uur omdat het voor het kind niet prettig is te lang uit de klas zijn. Daarna schrijf ik het verslag voor leerkracht en ouders. Kosten begeleidingssessie gemiddeld (driekwartier begeleiding): € 40,-

Ouder- en leerkrachtgesprek op school
Bij voorkeur houd ik elke drie maanden een gesprek met alle betrokkenen op school: ouders, leerkracht, interne begeleider. Afhankelijk van de reistijd bereken ik de totale duur van de bijeenkomst. Kosten ouder- en leerkrachtgesprek op school (1 uur): € 45,-

Richtlijnen LBRT
Mijn uurtarief is vastgesteld met behulp van de richtlijnen van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers), die aangeven dat een tarief tussen de € 40,- en € 60,- per behandeling gangbaar is. Dit is voor 45 minuten RT inclusief de voorbereiding en de administratie. Onderwijs is vrijgesteld van BTW. De rekening wordt maandelijks opgemaakt en krijgt u aan het einde van de maand digitaal verstuurd.

Het beroepsprofiel en de gedragscode van de remedial teacher zijn te vinden op de website van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching.

Voor ouders is er informatie over leerproblemen op Balans Digitaal.   
 
    © www.praktijkvogelaar.nl