Startpagina
Wat is RT?
Leerproblemen
Onderzoek
Begeleiding
Leerlingen vinden
Tarieven
Praktijk
Contact
 

Ik geef remedial teaching aan leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Om de leerling op maat te begeleiden, kijk ik eerst naar de schoolmethode om te kijken waar met extra begeleiding in deze methode gewerkt kan worden. Daarop aanvullend zoek ik naar andere methodieken. Het verschil in benadering is dat ik meer sturend ben bij de jongere leerlingen over de inhoud en oudere leerlingen vaak zelf goed kunnen aangeven wat ze willen behandelen en wat hun leerdoelen zijn.

Leuker leren
De begeleiding baseer ik op methoden die bewezen zijn, op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ik ga uit van het principe dat de leerling zo zelfstandig mogelijk dient te worden in het zelf leren van de leerstof. Hiertoe pas ik zes breinprincipes toe om afwisselend en meer diepgaand te leren met de leerlingen. Effectiever leren lukt vaak beter door gebruik te maken van focus, herhaling, voortbouwen, emotie, creatie en alle zintuigen. Ook pas ik oplossingsgerichte remedial teaching toe om aandacht te besteden aan sociaal-emotionele aspecten van het leren. Ik ben gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerling en de acceptatie van het eigen leerprobleem. In de begeleiding probeer ik systematisch te werk te gaan, door doelen op te stellen en methodieken te gebruiken die efficiënt en effectief zijn.

Meer context
Mijn overtuiging is dat je leerstof op allerlei manieren, vanuit vele invalshoeken, met meer context, wel interessant kan maken. Je mag er best wat voor doen, je leert pas als je er moeite voor doet en moet nadenken. Ik pas modeling toe door bijvoorbeeld bij inhoudelijke uitleg met veel nadruk voor te lezen, hardop na te denken, ik stel vragen aan de leerling, leg uit, pak er iets bij (ander boek, woordenboek, iets opzoeken van internet), lees de opdrachten mee voor en vraag naar antwoorden, corrigeer op uitspraak of inhoud. Ik stimuleer om ICT in te zetten waar nodig. Hiertoe heb ik me verdiept in verschillende dyslexiesoftwareprogramma's en een trainingsdag voor Kurzweil gevolgd. Wat ik doe is veel contact maken en inhoudelijk de leerstof interessant maken door het met veel nadruk weer te geven, te tonen, uit te rafelen, te associëren, te laten zien dat ik het belangrijk vind. Ik toon grote interesse in lezen en nieuws en leen geregeld boeken uit of bewaar krantenartikelen over onderwerpen die de leerling bezighoudt. Dit met als doel om leerplezier te bevorderen.   
 
    © www.praktijkvogelaar.nl