Startpagina
Wat is RT?
Leerproblemen
Onderzoek
Begeleiding
Leerlingen vinden
Tarieven
Praktijk
Contact
 

Remedial teaching is een kind dat een leerprobleem heeft, helpen om beter te leren. Ik begeleid het kind zodat hij of zij vooruit komt en de leerstof makkelijker begrijpt. Ook werken we aan vaardigheden om beter om te gaan met het leerprobleem.

Leren, spellen, rekenen, moderne vreemde talen...
Als extra aandacht voor een vaardigheid of kennis van een vakgebied op school en met thuis oefenen niet voldoende helpt, en het kind zelf last heeft van de achterstand, dan is remedial teaching mogelijk. Remedial teaching is ondersteunend, aanvullend en verdiepend. Ik ben er voor de leerling en kan op allerlei manieren de noodzakelijke oefeningen behandelen. Ook ondersteun ik ouders bij het hanteren van de extra begeleiding op het leerstofgebied. Ik begeleid kinderen bij het technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling, Nederlands, Engels, Frans en Duits, het begrijpend lezen bij de zaakvakken en het studerend lezen van andere leerstof en schriftelijke verslaglegging.

Samenwerking tussen RT'er, school en zorg
Ik ga uit van de hulpvraag van de leerling, analyseer de leerproblemen en ga op zoek naar verklaringen. Indien nodig doe ik diagnostisch onderzoek en als ik daaruit aanwijzingen voor onderliggende problemen vind, verwijs ik door naar behandelaars in de zorg. De communicatie met scholen is afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling en de vragen van ouders. Soms ga ik mee naar het oudergesprek met de leerkracht of een extra gepland overleg, meestal om de twee à drie maanden. Het overleg is bedoeld om de voortgang van de leerontwikkeling te bespreken en over zorgen van de ouders en school te praten. Naast de ouders en de mentor/leerkracht en zorgcoördinator is indien nodig de behandelende GZ-psycholoog of ambulante begeleider betrokken. Op verzoek van ouders heb ik ook telefonisch contact met de mentor of docent voor een bepaald leervak.

   
 
    © www.praktijkvogelaar.nl