Startpagina
Wat is RT?
Leerproblemen
Onderzoek
Begeleiding
Leerlingen vinden
Tarieven
Praktijk
Contact
 

Diagnose van het leerprobleem
Voordat ik met de begeleiding start, wil ik graag weten wat er aan de hand is. Na het intakegesprek, waarin we enkele vragen bespreken die het probleem verkennen, gaan we dieper in op de hulpvraag. Ik bekijk eventueel eerder onderzoek en eerdere begeleiding en wat het effect ervan was. Dan vraag ik naar informatie over de gezondheid van het kind, de sociale en motorische ontwikkeling, de cognitieve en leerontwikkeling en extra zorg van school, de werkhouding en taakgedrag. Ook benader ik de school, als ouders hierin toestemmen, om meer gegevens over de schoolontwikkeling van de leerling en toetsscores uit het leerlingvolgsysteem te verzamelen. Met het kind zelf houd ik ook een diagnostisch gesprek waarin ik bespreek welke persoonlijke ideeën het kind heeft over het leerprobleem, en probeer ik erachter te komen hoeveel last hij of zij ervan heeft.

Handelingsgericht
Op basis van alle beschikbare gegevens stel ik hypothesen op die beschrijven welke mogelijke verklaringen er voor het probleem zijn. Aan de hand van hypothesen over het leerprobleem en afhankelijk van het niveau worden verschillende toetsen ingezet. Dan kan ik een correcte samenvatting van de situatie en een realistisch advies over een effectieve aanpak van het leerprobleem geven. Het onderzoeksverslag wordt samengevat met de belangrijkste conclusies en verklaringen voor het leerprobleem en meespelende factoren. In het advies geef ik aanbevelingen over welke doelen, methoden en leer- en hulpmiddelen in te zetten zijn. Deze adviezen zijn handelingsgericht zodat ik er daadwerkelijk mee aan de slag kan gaan in de remedial teaching. Vervolgens kan ik een handelingsplan opstellen om op systematische wijze doelgericht te begeleiden. Hierbij gebruik ik orthopedagogische en orthodidactische methoden en technieken.

Als ik signalen voor dyslexie of dyscalculie zie, verwijs ik door naar een GZ-psycholoog, die op grond van een onderkennende, verklarende en indicerende onderzoek diagnoses kan stellen. De remedial teacher begeleidt bij deze leerstoornissen.   
 
    © www.praktijkvogelaar.nl