Startpagina
Wat is RT?
Leerproblemen
Onderzoek
Begeleiding
Leerlingen vinden
Tarieven
Praktijk
Contact
 

Van leerproblemen kun je spreken als een kind op een bepaald leerstofgebied een grotere achterstand heeft dan je zou verwachten dat zou passen gezien de capaciteiten. Ook valt het op dat de scores op dat gebied in vergelijking met andere gebieden laag zijn. Bijvoorbeeld een kind dat wel met rekenen op CITO-toetsen A's haalt, maar met spelling veel moeite heeft en lage C's haalt. Het valt op dat er een discrepantie is tussen inspanning en resultaat. Het kind doet zijn best, krijgt voldoende en kwalitatief goed onderwijs, maar boekt niet genoeg vooruitgang en maakt veel fouten.

Soorten leerproblemen
De meest voorkomende leerproblemen die de leerlingen in mijn praktijk hebben is dyslexie, gevolgd door ernstige leesproblemen, dyscalculie of rekenproblemen. Enkele leerlingen hebben geen diagnose maar vooral moeite met één bepaald vak zoals Engels of een specifieke vaardigheid zoals begrijpend lezen. Sommige leerlingen hebben daarnaast bijkomende gediagnosticeerde gedragsproblemen, zoals: ADD, ADHD, PDD-NOS of DCD (ongecoördineerde motoriek). Een paar leerlingen hebben een persoonsgebonden budget.

Dyslexie houdt in dat er hardnekkige problemen zijn in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). De automatisering van klank/tekenkoppeling komt ook na langdurig en herhaald oefenen niet op gang. Soms komt de problematiek pas naar boven in het voortgezet onderwijs als in meerdere talen met eigen klank/tekenkoppelingen in korte tijd geautomatiseerd moeten worden.

Dyscalculie kenmerkt zich door hardnekkige problemen in de automatisering van de basisvaardigheden van het rekenen, het leren van de betekenis van getallen en hoeveelheden en/of het leren van de rekenprocedures en/of het ruimtelijk inzicht.

Psyche en gedrag
Andere stoornissen kunnen meer met de psyche of het gedrag te maken hebben, zoals: ADHD en ADD, autisme spectrum stoornissen, PDD-NOS. Deze problemen behandel ik niet zelf, ik begeleid wel kinderen met AD(H)D of PDD-NOS die ook een leerprobleem zoals dyslexie hebben.   
 
    © www.praktijkvogelaar.nl